"Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno" (indické přísloví)

14. 9. 2022

"Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno" (indické přísloví)

Michálek....klučík, který neměl jednoduchý start do života. Jeho předčasný příchod na svět začaly bezprostředně po narození provázet vážné zdravotní potíže, které vyústily v jeho stav, kdy po diagnostice mozkové obrny, závažné formě epilepsie (tzv. Westův syndrom), svalové hypotomie, periventrikulární leukomalacie (poškození mozku na obou stranách), je plně odkázán na péči maminky Kateřiny. Michálek nemá vyvinutý sací reflex, špatně polyká, proto má zavedený peg pro příjem stravy. Nefixuje zrak, neotočí se na bok, neudrží hlavičku. Michálek má to štěstí v neštěstí, že má milující maminku, sestřičku, a tátu, kteří dělají všechno možné i nemožné, aby mu zlepšili život, a pomohli mu zvládat alespoň základní životní funkce. Pro Michálka byla v minulosti vytvořena sbírka na tzv. delfinoterapii, která mu velmi pomohla. Michálek měl založenou průběžnou sbírku i u spolku Freewill, který ale bohužel končí, a proto jsme byli osloveni, jestli bychom mohli na sbírku navázat, a pokračovat v pomoci Michálkovi v jeho potřebách. Michálkovi pomáhá mnoho věcí, které si rodina nemůže dovolit, zejména různé kompenzační pomůcky, oxygenoterapie, pobyt v lázních na které nepřispívá zdr. pojišťovna, senzorické pomůcky na stimulaci zraku a smyslových schopností, neurorehabilitace, a v neposlední řadě zmíněná delfinoterapie, po které maminka pro Michálka touží, ale v současné těžké době v ni nedoufá. Z výtěžku sbírky bude uhrazeno to nejpotřebnější, aby se Michálkovi ulevilo, a měl stále svůj neodolatelný úsměv na tváři. Kdybyste Michálka poznali osobně, pocítili byste tu jeho něžnou duši a snahu, kterou ve své situaci stále má. Maminka Kateřina je šťastná za jakýkoliv pokrok, který její milovaný syn udělá, a ke kterému mu pomáhají právě ty prostředky ke zlepšení stavu, na které rodina nemá šanci sama našetřit, či je pořídit. Pokud se rozhodnete pomoci Michálkovi v jeho strastiplné cestě životem, můžete tak učinit prostřednictvím sbírkového účtu 3006030060/2010 (Fio banka), v.s. 162022, pozn. Michálek. O výši částky, a na co byla použita, budeme průběžně informovat. Pokud byste se chtěli spojit s maminkou Kateřinou, pište prosím do zpráv, propojíme vás. Rodina se nachází kousek od Brna. Děkujeme

Zobrazit všechny příběhy

Copyright © 2022 zlatamuska.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign