Návštěva Městského úřadu

15. 11. 2021

Dnes jsme společně s panem Kopečkem navštívili Městský úřad v Židlochovicích, kde jsme vyplnili dokumenty potřebné k projednání jak možnosti umístění maringotky, tak ohledně maringotky samotné, která, pokud se podaří, bude k dispozici ze strany města.

Na úřadu nás přivítala velice milá a ochotná paní ze sociálního odboru, která vysvětlila i možnosti ze strany města ohledně vyprání prádla a přístupu k vykonání osobní hygieny. Příští čtvrtek budeme vědět víc, nejdřív musí vše projít poradou (to je ten čtvrtek) a poté ještě schválením radou města. Pokud by vše dopadlo jak si moc přejeme, byla by i šance, že by měla maringotka přístup k el. energii. V očích pana Jury bylo vidět, že by se mu moc ulevilo, protože jeho současná situace je pro něj již neudržitelná.

Děkujeme všem dárcům za jejich laskavost, k dnešnímu dni se vybralo 24. 879 Kč, které budou beze zbytku použity pro řešení situace s bydlením a ostatních nejnutnějších věcí. Pokud se rozhodnete přispět, č. sbírkového účtu je: 3006030060/2010 (Fio banka)

Zobrazit všechny příběhy

Copyright © 2022 zlatamuska.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign