Senioři - zranitelní, mnohdy sami a bezradní.

28. 5. 2022

Senioři - zranitelní, mnohdy sami a bezradní. Včera jsme se dozvěděli o případu paní, kdy podobných příběhů jsou stovky, ne-li tisíce. Seniorka, která po uhrazení nájmu a energií zůstává zcela bez prostředků (důchod+příspěvek na bydlení pokryje dohromady nájem), se snažila přivydělat si úklidem cca 4 tis měsíčně, aby měla co jíst, jinak by neměla tzv. ani na rohlík. Udělala ale chybu, a přivýdělek nezahrnula do formuláře, protože to nevěděla. Úřad práce, který příspěvek poskytuje se o brigádě dozvěděl, a vyzval starou paní, aby vrátila 60 tis zpětně. Pro člověka, který žije opravdu na hranici možného, je to závratná částka a v jeho situaci nezaplatitelná. Víme, že úřad pouze plní své povinnosti a že šlo ze strany paní o nevědomost, ale kdyby věděla co se může stát, a že je to její povinnost, určitě by jsi splnila. Chceme vás všechny, co máte kolem sebe např. sousedy seniory, či víte o lidech, kteří jsou staří a třeba sami a nemají rodinu nebo někoho, kdo jim poradí, zajímejte se o ně, dejte se s nimi do řeči, zeptejte se jich na tyto věci, jestli je třeba něco netrápí, nebo si s něčím neví rady apod., může jim to velmi pomoci aniž by to tušili. Poraďte jim kam se můžou obrátit, co mohou v nouzi dělat, co mají za možnosti. Tito lidé se většinou ostýchají požádat někoho o pomoc či radu, a pak se dostanou do bezvýchodné situace. Nebuďme lhostejní k okolí, obzlášť k těm nejzranitelnějším, oni nás potřebují.

(foto zdroj: Náš region)

Zobrazit všechny příběhy

Copyright © 2022 zlatamuska.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign